Чим цього тижня (3 – 7 вересня) займатиметься Верховна Рада: аналіз законопроектів

На цьому тижні Парламент розгляне низку законодавчих ініціатив.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

6b1b32d4251041bfa22bddac3c92188b_XLУрядовий законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності», реєстр. №5699. У проекті пропонується внести ряд змін до Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, законів України «Про охорону прав на промислові зразки», «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», які спрямовані на забезпечення узгодження положень чинного законодавства України у сфері інтелектуальної власності з директивами та регламентами Ради ЄС, імплементацію відповідних положень Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом в частині охорони прав на промислові зразки і торговельні марки. Як зазначається в Пояснювальній записці до проекту, його прийняття «забезпечить виконання Україною вимог Угоди про асоціацію щодо приведення у відповідність законодавства України у сфері охорони прав на торговельні марки та промислові зразки до законодавства ЄС, а також функціонуванню дієвого механізму боротьби з «патентним троллінгом» шляхом впровадження процедури адміністративного оскарження виданих свідоцтв на промислові зразки («post-grant opposition»)».

Проект є змістовним та виваженим, є декілька несуттєвих нюансів, наприклад те, що назва проекту не зовсім відповідає його змісту. З його назви складається враження, що в проекті йде мова про охорону прав на всі об’єкти інтелектуальної власності, однак насправді проект стосується лише прав на промислові зразки та прав на знаки для товарів та послуг.

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

c86ae9bf9d69e790910600aa8bced4fe_XLПроект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо посилення державних гарантій для гірських та високогірних населених пунктів, рэстр. №6439-д авторства народних депутатів на чолі з
С.В. Власенко передбачає посилення державних гарантій для населених пунктів, які мають статус гірських та високогірних, покращення соціального захисту громадян України, які проживають в таких населених пунктах, встановлення правових основ для забезпечення сталого екологічно збалансованого економічного та соціального розвитку гірських територій в Україні. Законопроектом пропонується:- виокремити в окрему категорію високогірні населені пункти, які розташовані на висоті 600 метрів і вище над рівнем моря;- посилити державні гарантії соціально-економічного розвитку населених пунктів, яким надано статус гірських, зокрема: гарантування державою електрифікації гірських населених пунктів, встановлення пільг з плати за електроенергію, здійснення заходів щодо покращення екологічного стану таких територій, гарантування дотацій та субвенцій з Державного бюджету України;- визначити мету та основні принципи державної гірської політики;- розробити та затвердити державну цільову програму розвитку гірських населених пунктів;- законодавчо закріпити пріоритети державної політики розвитку гірських населених пунктів;- уточнити норми закону щодо надання пільг громадянам, яким надано статус особи, що проживає і працює (навчається) на території населеного пункту, якому надано статус гірського, а також передбачити право осіб, які та/або батьки яких мають такий статус, брати участь у конкурсі за результатами вступних випробувань у вищому навчальному закладі у межах установлених квот прийому до вищих навчальних закладів, тощо.

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ БЛОК

zakonovПарламент розгляне два проекти закони з однаковою назвою – «Проект Закону про внесення зміни до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за незаконне перетинання державного кордону», реєстр. №7017, авторства І.Луценко та проект реєстр. №7017-1 авторства Н.Веселової. Суть проектів також однакова: пропонується доповнити Кримінальний кодекс України (далі – КК) статтею 331, у якій встановлюється відповідальність за: 1) перетинання державного кордону України особою, яка має громадянство (підданство) держави-агресора, або іншою особою в інтересах держави-агресора, що суперечать національним інтересам України, будь-яким способом поза пунктами пропуску через державний кордон України або в пунктах пропуску через державний кордон України без відповідних документів або за документами, що містять недостовірні відомості.

Не зрозуміло навіщо так обтягувати Кримінальний Кодекс, можна просто у чинному КК встановити кримінальну відповідальність за незаконне перетинання державного кордону будь-якою особою, вчинене за кваліфікуючих обставин (наприклад, поєднане із застосуванням насильства та (або) зброї, вчинене групою осіб або особою, якій заборонено в’їзд в Україну та ін.), а не перелічувати країни, громадяни яких намагаються потрапити в Україну.

ВІДНОВЛЮВАЛЬНА ЕНЕРГЕТИКА

191020161600Група народних депутатів на чолі з представником БПП Дмитром Андрієвським лобіюють Проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо інвестиційної привабливості будівництва об’єктів відновлювальної енергетики)” р. № 8015. Фактично законопроект не відповідає своїй назві. Адже проектні зміни  стосуються усіх без виключення об’єктів будівництва, а не лише відновлювальної енергетики (зокрема, у частині 3 ст. 31; абз. 9 частини 5 ст. 32). Також спрощується будівництво лише об’єктів «енергії вітру», хоча до відновлювальної енергії відноситься не тільки вітер. При підготовці до другого читання законопроект не був доопрацьований належним чином, і залишився у попередній редакції. Звертаю увагу, що фактично законопроект лобіює інтереси лише однієї галузі – будівництво об’єктів «енергії вітру». Наразі найбільшим інвестором в цей сектор є корпорація «ДТЕК».

ЦУКРОВЕ ВИРОБНИЦТВО

7db3bf421c75fb82cadf6486d1a2266dТакож, буде розглянутий законопроект «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України щодо державного регулювання виробництва і реалізації цукру», ресєтр. №4532, проект Закону України «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України щодо державного регулювання виробництва і реалізації цукру» (далі – проект Закону) розроблено з метою скасування Закону України «Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру» як такого, що не виконав поставлених завдань, не сприяє сталому функціонуванню цукрової галузі на ринкових засадах та не забезпечує подальшого розвитку галузі, та Закону України «Про внесення зміни до статті 5 Закону України «Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції», яким відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру» передбачена норма щодо обов’язкових мінімальних цін на реалізацію (продаж) цукрових буряків для виробництва цукру квоти «А» і цукру квоти «А». Зазначений проект Закону є юридично безграмотним, адже закони про внесення змін після набрання чинності, на відміну від первинних законів, не застосовуються самостійно, безпосередньо не здійснюють правове регулювання, їх положення стають складовими частинами відповідних первинних законів. Тому зміни слід вносити до того первинного закону, до якого були внесені зміни Законом України ««Про внесення змін до статті 5 Закону України «Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції»», який пропонується визнати таким, що втратив чинність. У цьому контексті доречно нагадати правову позицію Конституційного Суду України, який вважає, що «положення закону про внесення змін після набрання ним чинності стають невід’ємною складовою цього (тобто того, до якого вносяться зміни) акту – окремими його положеннями, а сам закон про внесення змін вичерпує свою функцію». Визнання закону таким, що втратив чинність, є одним з варіантів внесення змін до цього закону. Між тим відповідно до ч. 6 ст. 90 Регламенту Верховної Ради України законопроект не може передбачати внесення змін до будь-якого закону про внесення змін.

У перехідних положень, бачимо, що ставка мита на ввіз обладнання для цукрового виробництва тепер становитиме 0%, а не 10 як було раніше. Однак яким чином будуть компенсовані втрати державного бюджету не зазначено. Даний законопроект лобіює інтереси виробників цукру, до яких не в останню чергу відноситься корпорація «Рошен».

ПРО ЗАХИСТ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

1437521326-e1474012297831Проект Закону «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення захисту суб’єктів господарювання від неправомірних дій або бездіяльності дозвільних органів» р.  №7373, відповідно до пояснювальної записки, має на меті посилення адміністративної відповідальності посадових осіб дозвільних органів за порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру, а також узгодження відповідних норм Кодексу України про адміністративні правопорушення із положеннями законів України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та «Про адміністративні послуги».

Для досягнення вказаної мети у законопроекті пропонується внести зміни до КУпАП, відповідно до яких: 1) викладається у новій редакції стаття 166-10 з уточненням переліку порушень вимог законодавства про дозвільну систему у сфері господарської діяльності; 2) до повноважень районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів (суддів) відноситься розгляд справ про адміністративні правопорушення, передбачені частинами п’ятою – тринадцятою статті 166-10 цього Кодексу (зміни до статті 221 КУпАП); 3) Кодекс доповнюється новою статтею 244-22, якою центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну регуляторну політику, політику з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та дерегуляції господарської діяльності, наділяється правом розглядати справи про адміністративні правопорушення, передбачені частинами першою – четвертою статті 166-10 КУпАП; 3) вносяться зміни до частини першої статті 255, а саме розширюється перелік суб’єктів, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 166-10 КУпАП.

Однією з новел законопроекту є надання права складати протоколи про вчинення адміністративних правопорушень, передбачених статтею 166-10 КУпАП, представникам громадських об’єднань – членам консультативно-дорадчих органів при Кабінеті Міністрів України, відповідних центральних органах виконавчої влади, місцевих державних адміністраціях (ст. 255). У той же час враховуючи те, що адміністративні правопорушення є суспільно шкідливими діяннями, вважаємо, що основна функція щодо притягнення винних до відповідальності за їх вчинення повинна належати державі в особі її уповноважених органів (посадових осіб), органам місцевого самоврядування (їх посадовим особам), а також, за певних обставин, – представникам громадських організацій. А тому тенденція щодо надання права складати адміністративні протоколи суб’єктам, які не тільки не наділені відповідними владними повноваженнями, а й у багатьох випадках не мають відповідної професійної кваліфікації, є невиправданою та у деяких випадках навіть шкідливою. Зокрема, відповідно до приписів частини першої статті 254 КУпАП про вчинення адміністративного правопорушення складається протокол (за винятком випадків, передбачених у статті 258 цього Кодексу). При цьому неправильна кваліфікація правопорушення зумовлює складення протоколу за неналежне порушення і, відповідно, відсутність протоколу за справді вчинене правопорушення. З огляду на це провадження закривається з підстави відсутності події та складу правопорушення.

РЕЄСТРАЦІЯ ЦИВІЛЬНИХ ШЛЮБІВ

Реєстрація-шлюбу-за-добуЗаконопроектом, який має всі шанси cтати базовим для українського суспільства, є Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про державну реєстрацію актів цивільного стану” та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації та наближення до громадян адміністративних послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану (р.№6150). У ньому запропоноване суттєве спрощення реєстрації актів цивільного стану та поступова передача до 2023 року відповідних повноважень від органів Міністерства юстиції до органів місцевого самоврядування. До нововведень, які торкнуться кожного українця, слід віднести необов’язковість для молодих пар витримувати місячний строк між поданням заяви та одруженням, з іншого боку  – заборонена подач заяв через представників, а змінити по батькові тепер можна з шістнадцяти років, або з чотирнадцяти із погодженням із батьками або піклувальниками тощо. Законопроект має всі шанси бути прийнятим.

ЖІНКИ у ЗСУ

2A17E2C2-F034-4795-AF8A-9D6F1DF6CDAA_w1023_r1_sГрупа народних депутатів на чолі з Іриною Сусловою,  зареєструвала проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків під час проходження військової служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях (р.№ 6109). Із великою долею вірогідності законопроект має на меті не тільки боротьбу з дискримінацією, а й банальне відпрацювання грантових грошей. Втім.

Депутати пропонують жінкам проходити військову службу на рівних засадах із чоловіками (за винятком випадків, передбачених законом), що має включати прийняття на військову службу за контрактом, призначення на посади, отримання військових звань, виконання завдань військової служби, направлення у відрядження, притягнення до відповідальності за порушення військової дисципліни, проходження військової служби у військовому резерві, виконання військового обов’язку в запасі тощо.

Законом України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» визначено, що ґендерна рівність – рівний правовий статус жінок і чоловіків та рівні можливості для його реалізації, що дозволяє особам обох статей брати рівну участь у всіх сферах життєдіяльності суспільства.

При цьому не вважаються дискримінацією за ознакою статі: спеціальний захист жінок під час вагітності, пологів та грудного вигодовування дитини; обов’язкова строкова військова служба для чоловіків, передбачена законом; різниця в пенсійному віці для жінок і чоловіків, передбачена законом; особливі вимоги щодо охорони праці жінок і чоловіків, пов’язані з охороною їх репродуктивного здоров’я (див. статті 1, 6 вказаного Закону).

Військовослужбовці-жінки користуються всіма пільгами, передбаченими законодавством з питань соціального захисту жінок, охорони материнства і дитинства. Ці пільги поширюються на батьків з числа військовослужбовців, які виховують дітей без матері (у разі її смерті, позбавлення батьківських прав, на час перебування у лікувальному закладі охорони здоров’я та в інших випадках відсутності материнського піклування про дітей) (див. частину 5 статті 11 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»).

Натомість, у законопроекті скасовуються певні обмеження жінок щодо призначення до складу добового наряду, віку прийняття на військову службу, граничного віку перебування у запасі (з 40 років аж до 60 років – див. зміни до статей 20, 28 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»), що, цілком виправдано обумовлені відмінностями фізичних можливостей чоловіків і жінок, а також необхідністю захисту репродуктивного здоров’я жінок.

Передбачене у змінах до статті 30 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» звільнення від проходження зборів лише вагітних жінок (у чинній редакції – звільняються від проходження зборів всі військовозобов’язані-жінки, за винятком перевірочних зборів), на наш погляд, є недостатнім, оскільки не враховує материнства жінок.

Зокрема, навіть від призову на військову службу під час мобілізації надається відстрочка жінкам (або чоловікам): які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років; на утриманні яких перебуває дитина-інвалід підгрупи А віком до 18 років; на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є інвалідом I чи II групи, до досягнення нею 23 років; на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років (такі особи можуть бути призвані на військову службу у разі їх згоди і тільки за місцем проживання); зайняті постійним доглядом за особами, що його потребують, відповідно до законодавства України, в разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд тощо (див. статтю 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»). Фактично це означає, що умови контрактів, які підписують військові-чоловіки не можуть відрізнятись від  умов які підписують військові-жінки. Доктринально це звичайно вірно, адже будь яка дискримінація є злом адже перешкоджає руху соціальних ліфтів, але в даному випадку є реальне погіршення умов проходження військової служби жінками-військовими.

І хотілося б почути думку не лише тих, хто прекрасно себе відчувають у класичних патріархальних українських сім’ях і згадують про «гендер» лише на камеру, а й самих жінок-військових.

ВЛАСНІСТЬ

15341654Проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо передачі майна до державної та комунальної власності)», реєстр. № 6007, який передбачає обмеження заборон на розпорядження об’єктами державної власності. Відповідно до розробленого проекту допускається передача майна вищих навчальних закладів в комунальну власність для дитячих дошкільних установ, а також створюються підстави для передачі автомобільних доріг загального користування, що перебувають у віданні національних установ, в державну або комунальну власність.

БОРОТЬБА З ПІРАТСТВОМ

maxresdefaultПроект Закону про внесення змін до статті 5 Закону України “Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних” (щодо подолання піратства та поліпшення інвестиційного клімату) р. № 4571 має на меті забезпечення правової охорони прав авторів, виконавців, виробників фонограм (відеограм), комп’ютерних програм, баз даних при розповсюдженні їх творів та виконань, подолання піратства та поліпшення інвестиційного клімату в Україні. Серед іншого законопроектом пропонується для одержання контрольних марок подавати відповідної заяви та перелік найменувань примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних встановленого зразка із зазначенням творів, зафіксованих на цих примірниках (мовою, що використовується для оригіналу відповідного примірника) на паперових та електронних носіях. Об’єктивно, це навряд послугує ефективній боротьбі з порушенням законних інтересів авторів, і окрім того пропозиція надавати інформацію на паперових носіях у ХХІ столітті виглядає трохи кумедно.

МЕДИЦИНА

1_imageПроект Закону про первинну медичну допомогу на засадах сімейної медицини р.№ 6634 згідно пояснювальної має на меті створення умов для розвитку та функціонування ефективної первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини, що дозволить забезпечити тривалий медичний нагляд та опіку в усі періоди життя людини незалежно від характеру хвороби, стану органів і систем її організму.

Так, у законопроекті закріплюються правові, організаційні, економічні та соціальні засади забезпечення громадян України та інших осіб, які перебувають на її території, первинною медичною допомогою, встановлюють засади функціонування та розвитку сімейної медицини. До них, згідно законопроекту, належать основні пріоритети сімейної медицини (стаття 4 розділу І); основні засади сімейної медицини (стаття  5 розділу І); мета та основні завдання первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини (стаття 6 розділу І); види первинної медичної допомоги, які поділяються на первинну долікарську медичну допомогу, первинну лікарську медичну допомогу та первинну спеціалізовану медичну допомогу (стаття 7 розділу І); суб’єкти первинної медичної допомоги (стаття 8 розділу І); облік і звітність суб’єктів первинної медичної допомоги у сфері охорони здоров’я (стаття 9 розділу І) та багато інших.

Зважаючи на це, законопроект, на мою думку, виглядає занадто перевантажени визначеннями, які, по факту, не є потрібними в нормативному зрізі. Не зовсім зрозумілою є і потреба в окремому законі для регулювання відповідних правових відносин.

Також, буде розглянутий проект закону «Про внесення зміни до статті 9 Закону України «Про лікарські засоби» щодо доступу до результатів доклінічного вивчення та клінічних випробувань лікарських засобів» р.№4074 , народні обранці пропонують частину одинадцяту статті 9 Закону України доповнити словами «а також забезпечувати на своєму офіційному веб-сайті вільний доступ до всіх результатів доклінічного вивчення та клінічних випробувань лікарських засобів, які є відкритою інформацією». Думаю, що прийняття зазначеної ініціативи лише позитивно відобразиться на відкритості дослідження лікарських засобів.

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *